Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX. – XVI centuries).

Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX. – XVI centuries).

Rok: 2012
ISBN: 978-80-7036-363-8
Autor / Autoři: Federico Gambacorta, Luboš Polanský
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Citace: GAMBACORTA, Federico a POLANSKÝ, Luboš. Italian Coins in the National Museum of Prague I. 1. Old Collection: Middle Ages and Early Modern Period (IX. – XVI centuries). . Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2012. ISBN 978-80-7036-363-8.

Ediční řada: Collectio Numismatica Musei Nationalis 1

Publikace seznamuje numismatickou veřejnost slovem i obrazem se 445 italskými středověkými a raně novověkými mincemi, dochovanými v numismatické sbírce Národního muzea. Zároveň představuje první svazek nové řady s názvem Collectio Numismatica Musei Nationalis, která má být věnována především uceleným úsekům této muzejní numismatické kolekce. Italské mince z období 9.–16. století jsou v katalogu reprezentovány dvěma skupinami numismatického materiálu: Jednu tvoří tzv. Stará sbírka, obsahující více než 1000 mincí získaných nedlouho po založení muzea v roce 1818 do 20. let 20. století, druhá obsahuje sbírkové předměty shromážděné v průběhu 20. století. Systém staré sbírky se stal základem pro zhotovení tohoto katalogu italských mincí, doplněného o velké fotografie mincí v obrazové příloze, přehled mincovních značek, rejstříky jednotlivých mincoven, nominálů, opisů na mincích aj. V úvodní části publikace je podána stručná historie italského mincovnictví a numismatické sbírky Národního muzea, která je největší kolekcí svého druhu v České republice.

ks


Sdílení na sociálních sítích