Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu

Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu

Rok: 2018
ISBN: 978-80-7036-568-7
Autor / Autoři: Karel Křenek a kol.
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 212
Citace: KOL., Karel Křenek a. Hmotný průzkum Rukopisů královédvorského a zelenohorského: dokumentace současného stavu. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2018. 212 stran. ISBN 978-80-7036-568-7.

Rukopisy královédvorský (RK) a zelenohorský (RZ) patří k nejznámějším a nejdiskutovanějším rukopisným památkám ze sbírek Národního muzea. U obou památek byla předmětem diskusí především otázka jejich pravosti, respektive doby vzniku v nich zaznamenaných textů. Podnětem k současnému průzkumu jejich fyzického stavu byla chemická zkoumání RKZ, prováděná opakovaně v průběhu téměř dvou století. Cílem nebylo zasahovat do sporů o autenticitu RKZ, ale především vyhodnotit a zdokumentovat dopad všech předchozích zkoumání. V rámci průzkumu byly aplikovány pouze neinvazivní zobrazovací a analytické průzkumové metody zahrnující fotografování v různých typech světel, mikroskopický průzkum, dokumentaci pomocí infračervené reflektografie a rentgenového záření i identifikaci pigmentů s použitím rentgenfluorescenční analýzy a Ramanovy spektroskopie.

ks


Sdílení na sociálních sítích