Historie sběratelství antických památek v českých zemích / A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands

Hlavním tématem publikace je sběratelství památek antického starověku v českých zemích sledované v rámci kulturního a společenského vývoje nejen u nás, ale i v Evropě od středověku
až do 20. století. Dosud neexistovala souborná publikace věnovaná této problematice. Vzhledem ke zvýšenému zájmu
o evropské tradice a vzájemné působení různých kulturních okruhů v historii evropské a světové kultury, jeví se toto téma jako velmi aktuální. Vydaná publikace sleduje vývoj zájmu o antické dědictví u nás ve světle sběratelských aktivit a jejich zpětné působení v oblasti české kulturní historie v návaznosti na recepci antiky v ostatní Evropě. Je určena nejen pro odborníky, ale i pro širší okruh čtenářů.
Historie sběratelství antických památek v českých zemích / A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands

2006

ISBN: 80-7036-216-2
Vedoucí redaktor: Dufková
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích