Historie sběratelství antických památek v českých zemích / A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands

Historie sběratelství antických památek v českých zemích / A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands

Rok: 2006
ISBN: 80-7036-216-2
Autor / Autoři: Marie Dufková, Iva Ondřejová (eds.)
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Národní muzeum
Forma: monografie
Místo vydání: Praha
Počet stran: 183
Citace: DUFKOVÁ, Marie a ONDŘEJOVÁ, Iva. Historie sběratelství antických památek v českých zemích / A History of Antiquities Collecting in the Czech Lands. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Národní muzeum, 2006. 183 stran. ISBN 80-7036-216-2.

Hlavním tématem publikace je sběratelství památek antického starověku v českých zemích sledované v rámci kulturního a společenského vývoje nejen u nás, ale i v Evropě od středověku až do 20. století. Dosud neexistovala souborná publikace věnovaná této problematice. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o evropské tradice a vzájemné působení různých kulturních okruhů v historii evropské a světové kultury, jeví se toto téma jako velmi aktuální. Vydaná publikace sleduje vývoj zájmu o antické dědictví u nás ve světle sběratelských aktivit a jejich zpětné působení v oblasti české kulturní historie v návaznosti na recepci antiky v ostatní Evropě. Je určena nejen pro odborníky, ale i pro širší okruh čtenářů.Sdílení na sociálních sítích