Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti

Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti

Rok: 2011
ISBN: 978-80-7036-315-7 (Národní muzeum) / 978-80-87398-11-1 (FHS UK)
Autor / Autoři: Petr Janeček (ed.)
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 136
Citace: JANEČEK, Petr. Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2011. 136 stran. ISBN 978-80-7036-315-7 (Národní muzeum) / 978-80-87398-11-1 (FHS UK).

Kolektivní monografie vydávaná ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti na příkladu čtyř sociálně a kulturně distinktivních skupin: dětí, vojáků základní služby, trampů a příslušníků hudebních subkultur. Tyto skupiny – ať už je nazýváme subkultury, malé sociální skupiny či folk groups – jsou postupně analyzovány z hlediska jejich historie, folklorního repertoáru a specifických kulturních prvků, kterými se odlišují jak od majoritní společnosti, tak i v širším chronologickém a geografickém kontextu své vlastní kultury. Vedle bohatého fotografického doprovodu je doplněna i četnými příklady moderních folklorních textů, her, zvyků, rituálů a dalších kulturních projevů těchto skupin z období od druhé poloviny 20. století do současnosti.Sdílení na sociálních sítích