Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti

Kolektivní monografie vydávaná ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se zabývá problematikou kolektivně vytvářených a sdílených a neformálně šířených prvků expresivní kultury v české společnosti na příkladu čtyř sociálně a kulturně distinktivních skupin: dětí, vojáků základní služby, trampů a příslušníků hudebních subkultur. Tyto skupiny – ať už je nazýváme subkultury, malé sociální skupiny či folk groups – jsou postupně analyzovány z hlediska jejich historie, folklorního repertoáru a specifických kulturních prvků, kterými se odlišují jak od majoritní společnosti, tak i v širším chronologickém a geografickém kontextu své vlastní kultury. Vedle bohatého fotografického doprovodu je doplněna i četnými příklady moderních folklorních textů, her, zvyků, rituálů a dalších kulturních projevů těchto skupin z období od druhé poloviny 20. století do současnosti.
Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti

2011

ISBN: 978-80-7036-315-7 (NM), 978-80-87398-11-1 (FHS UK)
Vedoucí redaktor: Janeček
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích