Atlas rozšíření savců v ČR,  V. Letouni – část 2. – Netopýrovití

Atlas rozšíření savců v ČR, V. Letouni – část 2. – Netopýrovití

Rok: 2006
ISBN: 80-7036-203-0
Autor / Autoři: Vladimír Hanák, Miloš Anděra
Vydavatel: Národní muzeum (zoologické oddělení PM)
Forma: zoologický atlas
Místo vydání: Praha
Počet stran: 187
Citace: HANÁK, Vladimír a ANDĚRA, Miloš. Atlas rozšíření savců v ČR, V. Letouni – část 2. – Netopýrovití. Vydání první. Praha: Národní muzeum (zoologické oddělení PM), 2006. 187 stran. ISBN 80-7036-203-0.

V pořadí již osmá část Atlasu rozšíření savců České republiky se zabývá devíti našimi druhy netopýrů rodu Myotis. Publikace vychází z obsáhlé databáze zahrnující téměř 20 000 záznamů o jejich výskytu a u každého druhu podává kompletní výčet známých lokalit (včetně čtvercové mapy rozšíření) a jejich zhodnocení z hlediska historického, faunisticko-zoogeografického, hypsometrického i dlouhodobého vývoje početnosti populací.Sdílení na sociálních sítích