Atlas rozšíření savců v ČR, V. Letouni - část 2. - Netopýrovití

V pořadí již osmá část Atlasu rozšíření savců České republiky se zabývá devíti našimi druhy netopýrů rodu Myotis. Publikace vychází z obsáhlé databáze zahrnující téměř 20 000 záznamů o jejich výskytu a u každého druhu podává kompletní výčet známých lokalit (včetně čtvercové mapy rozšíření) a jejich zhodnocení z hlediska historického, faunisticko-zoogeografického, hypsometrického i dlouhodobého vývoje početnosti populací.
Atlas rozšíření savců v ČR,  V. Letouni - část 2. - Netopýrovití

2006

ISBN: 80-7036-203-0
Vedoucí redaktor: Hanák
Vydavatel: zoologické oddělení PM NM


Sdílejte nás na sociálních sítích