Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu

Archiv svobody na zámku Schwarzenbergu. Příspěvek k historii československého exilu

2011

ISBN: 978-80-7036-302-7 (NM) / 978-80-904228-6-5 (ČSDS, o.p.s.)
Autor / Autoři: Gruša
Vydavatel: Československé dokumentační středisko, o.p.s., Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 192

Publikace vyšla při příležitosti 25. výročí založení Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v exilu (ČSDS). Na základě rozsáhlého souboru dosud nepublikovaných dokumentů a obrazového materiálu mapuje cestu, jež vedla k vytvoření jedné z nejvýznamnějších československých exilových institucí druhé poloviny 20. století, a dokumentuje úsilí skupiny osobností kulturního a politického exilu podporované „domovem“ a zahraničními spojenci. Naznačuje etapy aktivit a působení ČSDS od „Domácího podniku“ jednoho muže po dnešní obecně prospěšnou společnost, začleněnou do struktury domácích i zahraničních vědeckých a kulturních institucí.Sdílení na sociálních sítích