Antické umění ve sbírce Národního muzea

Antické umění ve sbírce Národního muzea

Rok: 2020
ISBN: 978-80-7036-641-7
Autor / Autoři: Helena Svobodová
Vydavatel: Národní muzeum
Místo vydání: Praha
Počet stran: 456
Citace: SVOBODOVÁ, Helena. Antické umění ve sbírce Národního muzea. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2020. 456 stran. ISBN 978-80-7036-641-7.

Počáteční dvě kapitoly jsou věnovány prvním kontaktům české veřejnosti s antickými památkami a historii vzniku sbírky Národního muzea. Následujících sedm kapitol obsahuje rozsáhlá katalogová hesla sbírkových předmětů uspořádaná chronologicky a podle materiálu. V úvodu každé kapitoly je stručně nastíněno historické pozadí dané epochy. Více než 300 předmětů od doby bronzové do pozdní antiky (vázy, terakoty, bronzové figurky, mramorová plastika, lampy, gemy a další drobné předměty) dokumentují barevné fotografie, mnoho předmětů bylo publikováno vůbec poprvé. Každé heslo obsahuje paralely z jiných sbírek a citace odborné literatury.

ks


Sdílení na sociálních sítích