Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Rok: 2012
ISBN: 978-80-7036-366-9
Autor / Autoři: Milena Secká
Vydavatel: Národní muzeum
Forma: kniha
Místo vydání: Praha
Počet stran: 348
Citace: SECKÁ, Milena. Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti. Vydání první. Praha: Národní muzeum, 2012. 348 stran. ISBN 978-80-7036-366-9.

Publikace seznamuje s historií Amerického klubu dam, který byl založen v roce 1865 v Praze. Po dobu jeho existence jím prošlo více než 1500 členek, mezi nimiž byly slavné spisovatelky, malířky, herečky, zpěvačky i hudebnice. Kromě vzdělání se členky věnovaly rovněž charitativní činnosti Klub záhy vychoval ženy, které samy dokázaly zakládat další ženské spolky a také nové vzdělávací instituce pro ženy. V činnosti klub vytrval až do roku 1948. V roce 1996 byla činnost klubu obnovena a jako občanské sdružení pořádá dodnes kulturně vzdělávací pořady pro všechny, které mají zájem o historii, kulturu i setkávání. Kniha je doplněna seznamem členek s jejich biografickými údaji a portréty.

ks


Sdílení na sociálních sítích