Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Publikace seznamuje s historií Amerického klubu dam, který byl založen v roce 1865 v Praze. Po dobu jeho existence jím prošlo více než 1500 členek, mezi nimiž byly slavné spisovatelky, malířky, herečky, zpěvačky i hudebnice. Kromě vzdělání se členky věnovaly rovněž charitativní činnosti Klub záhy vychoval ženy, které samy dokázaly zakládat další ženské spolky a také nové vzdělávací instituce pro ženy. V činnosti klub vytrval až do roku 1948. V roce 1996 byla činnost klubu obnovena a jako občanské sdružení pořádá dodnes kulturně vzdělávací pořady pro všechny, které mají zájem o historii, kulturu i setkávání. Kniha je doplněna seznamem členek s jejich biografickými údaji a portréty.

Navštivte náš internetový obchod: eshop.nm.cz

Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

2012

ISBN: 978-80-7036-366-9
Vedoucí redaktor: Secká
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích