Africká sbírka / The African Collection, František Vladimír Foit

Publikace představuje rozsáhlou entografickou a etnomuzikologickou sbírku sochaře F. V. Foita (1900-1971). Tato sbírka vznikla v letech 1948 až 1951. Většina předmětů pochází z oblasti Demokratické republiky Kongo od etnik Kuba, Čokve, Kongo a Yaka. Součástí publikace je i CD s ukázkami tradiční africké hudby, které na své cestě pořídil F. V. Foit se svou manželkou Irenou.
Africká sbírka / The African Collection, František Vladimír Foit

2009

ISBN: 978-80-7036-261-7
Vedoucí redaktor: Jiroušková
Vydavatel: Národní muzeum


Sdílejte nás na sociálních sítích