Sbírku tvoří předměty pocházející z větší části z 19. a počátku 20. století a tvoří ji převážně předměty z pozůstalosti rodiny Fingerhutovy a Náprstkovy v počtu 2600 jednotek. Je v ní několik artefaktů dokumentujících pivovarnickou a vinopalnickou živnost v pražském domě U Halánků na Starém Městě, ale i krupařský obchod Náprstkovy tety (putny, mírky, sklenice, nádoby na sypké materiály, váhy aj.) v pražské Petrské čtvrti. Dále se jedná především o vybavení měšťanské domácnosti včetně mobiliáře, černého a bílého nádobí a drobných doplňků (sošky, hodiny, vázy, svícny, ubrusy apod.). Početnou a velmi cennou část tvoří obrazy neznámých i renomovaných autorů (Chittussi, Braunerová, Švabinský aj.). Četné jsou i osobní památky, ať již se jedná o šperky nebo o drobnosti typu tužek a suvenýrů. Zajímavou část tvoří artefakty spojené s Náprstkovými aktivitami v Americkém klubu dam, nejstarším českém vzdělávacím spolku pro ženy. Jedná se především o předměty používané při školních výletech žáků pražských škol, které členky organizovaly, jako např. bubínky s paličkami, švihadla, badmintonové rakety apod. Část, především obrazovou, tvoří předměty, které byly v minulosti součástí Náprstkova Českého průmyslového muzea. Jedná se o komplet téměř 400 ks didaktických tabulí, zakoupených Vojtou Náprstkem v Londýně v roce 1862 nebo o soubor historických daguerrotypií a vitrotypií. Součástí podsbírky jsou i předměty z pozůstalosti Julia Zeyera (obrazy, suvenýry, osobní předměty), protože součástí původní expozice Náprstkova muzea byl i interiér Zeyerova bytu s četnými sbírkami uměleckých předmětů. Ty byly posléze předány jiným institucí, ale několik dochovaných artefaktů tuto skutečnost v podsbírce připomíná. Zvláštním druhem, který ilustruje život a dílo rodiny Náprstkovy i jeho přátel jsou pohřební a památeční stuhy z věnců a květin a urny s popelem zemřelých. Zcela ojedinělým kompletem je dochovaný interiér Náprstkovy knihovny, který se kromě knihovních regálů dochoval v autentické podobě. Mobiliář, grafika a obrazy tak připomínají dobu, kdy se zde scházeli přední čeští politici, vědci, umělci a spisovatelé 19. století.

Sbírka Náprstkův inventář vznikala postupně – jako první byly shromážděny osobní předměty Vojty Náprstka po jeho smrti v roce 1894 a postupně se k nim přiřazovaly další doklady jeho aktivit, tak, jak byly vyčleňovány z knihovních sbírek (např. diplomy, děkovné dokumenty apod.). V roce 1907 po smrti Josefy Náprstkové, byly do podsbírky přiřazeny předměty z pozůstalosti Náprstkovy manželky a postupně podsbírku rozšiřovali knihovníci Náprstkovy knihovny dalšími nálezy vytříděnými z jiných fondů. Teprve v 90. letech 20. století byl fond vyňat z evidence knihovny a stal se samostatnou a nejmladší sbírkou Náprstkova muzea.

Fond historických fotografií – Vademecum.