Volná místa

Analytik informačního systému Helios Green a Coloseum, Odbor ekonomické náměstkyně - do 7. 3. 2021

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.