Volná místa

Kurátor SVN, Centrální oddělení péče o sbírky - do 28. 8. 2022

Specialista PR, Oddělení vnějších vztahů - do 31.8.2022

Kurátor, Muzeum Antonína Dvořáka - do 4. 9. 2022

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.