Volná místa

Výzkumný a vývojový pracovník, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví - do 15. 5. 2022

Technický pracovník - bezpečnostní velín, (nepřetržitý provoz) Oddělení bezpečnosti a ochrany majetku - do 23.5.2022

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.