Volná místa

Koordinátor bezpečnostních služeb, Oddělení bezpečnosti a ochrany majetku - do18. 7. 2021

 

Veškeré informace poskytne i Personální a mzdové oddělení NM,

Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 497 203, e-mail: osobni@nm.cz.