Neznámý denár Břetislava I. z polského hradiště Bytom Odrzański (pow. Nowa Sól), nebo jeho nápodoba?/ An unknown denier struck under Břetislaus I found in the Polish hill fort Bytom Odrzański (Nowa Sól district), or its copy?

Pages 18-28
Citation LUKAS, Jiří . Neznámý denár Břetislava I. z polského hradiště Bytom Odrzański (pow. Nowa Sól), nebo jeho nápodoba?/ An unknown denier struck under Břetislaus I found in the Polish hill fort Bytom Odrzański (Nowa Sól district), or its copy?. Numismatické listy. Prague: National Museum, 2013, 68(1-2), 18-28. ISSN 0029-6074. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/nl/68-1-2/neznamy-denar-bretislava-i-z-polskeho-hradiste-bytom-odrzaski-pow-nowa-sol-nebo-jeho-napodoba-an-unknown-denier-struck-under-bretislaus-i-found-in-the-polish-hill-fort-bytom-odrzaski-nowa-sol-district-or-its-copy
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím