Neznámý denár Břetislava I. z polského hradiště Bytom Odrzański (pow. Nowa Sól), nebo jeho nápodoba?/ An unknown denier struck under Břetislaus I found in the Polish hill fort Bytom Odrzański (Nowa Sól district), or its copy?

Pages 18-28
Numismatické listy | 2013/68/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím