Housle Františka Ondříčka a jejich obrazová dokumentace ve sbírkách Českého muzea hudby / The Violins of František Ondříček and Their Pictorial Documentation in the Collections of the Czech Museum of Music

Pages 117-138
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2013/5/1-2

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím