Přehrávač fonoválečků. / A Phonographic Cylinder Player.

Pages 135-142
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2009/1/1-2Share on Social Networks
Rozumím