Mlada Holá – Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617)

Pages 89–92
Citation HANOUSEK, Jan . Mlada Holá – Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617). Journal of the National Museum. History Series. Prague: National Museum, 2014, 183(3-4), 89–92. ISSN 1214-0627. Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/jotnmhs/183-3-4/mlada-hola-holdovaci-cesty-ceskych-panovniku-do-vratislavi-v-pozdnim-stredoveku-a-ranem-novoveku-14371617
Journal of the National Museum. History Series | 2014/183/3-4

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím