Od přátelství k nenávisti. Srovnání mediálního obrazu Sovětského svazu po uzavření německo-sovětského spojenectví a po německé invazi do SSSR / From Friendship to Hate. Comparison of the Media Image of The Soviet Union after the signature of Molotov-Ribbe

Pages 53-56
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2011/56/3-4Share on Social Networks
Rozumím