Od přátelství k nenávisti. Srovnání mediálního obrazu Sovětského svazu po uzavření německo-sovětského spojenectví a po německé invazi do SSSR

Stránky 53-56
Klíčová slova Protectorate of Bohemia and Moravia, propaganda, The Soviet Union, newspaper, Operation Barbarossa
Citace LYSOŇKOVÁ, Lenka . Od přátelství k nenávisti. Srovnání mediálního obrazu Sovětského svazu po uzavření německo-sovětského spojenectví a po německé invazi do SSSR. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum. Praha: Národní muzeum, 2011, 56(3-4), 53-56. ISSN 0036-5351. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/amnphl/56-3-4/od-pratelstvi-k-nenavisti-srovnani-medialniho-obrazu-sovetskeho-svazu-po-uzavreni-nemecko-sovetskeho-spojenectvi-a-po-nemecke-invazi-do-sssr
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 2011/56/3-4

After approval of the Molotov-Ribbentrop Pact, the Soviet Union was defined as a partner, which helped Germany to maintain “peace and order” in Europe. After the Operation Barbarossa, the Soviet Union was presented as an enemy of Germany and therefore also as an enemy of Protectorate of Bohemia and Moravia. In both situations newspapers acted in accordance with German propaganda. The examination of both events coverage revealed that the monitored newspapers had not paid to the Molotov-Ribbentrop Pact and the Operation Barbarossa the same space and energy. There was also detected a large difference in polarity of the rating scale – while the “friendly” Soviet Union was presented rather neutral, the hostile Soviet Union was presented in an extremely negative way.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím