Nejstarší katalogy sbírek ve fondech Knihovny Národního muzea.

Pages 29-40
Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum | 1980/25/1-2Share on Social Networks
Rozumím