• Fond Bedřich Smetana

Jeho základem je Smetanova pozůstalost zakoupená v r. 1928 a  v dalších letech systematicky doplňovaná o nová smetaniana. Obsahuje autografy většiny Smetanových skladeb, jeho korespondenci, dokumenty, deníky aj. rukopisy, kresby, osobní památky a trofeje, dochované dobové portréty a další materiál dokumentující skladatelův život a tvorbu.

  • Fotografická sbírka

Fond obsahuje téměř 29000 fotografií, negativů a diapozitivů. Sbírka zahrnuje fotografie B. Smetany, členů rodiny, jejich potomků i širšího příbuzenstva, dále portréty Smetanových současníků a přátel a zejména interpretů, také portréty propagátorů, vědců a fotodokumentace k výstavám a přednáškám.

  • Výtvarná sbírka

Fond zahrnuje grafiky, obrazy, plastiky vztahující se k osobnosti a dílu B. Smetany, portréty osobností 19. stol., přes sto pragensií, místopisné grafiky, kolekce pohlednic k Prodané nevěstě aj., poštovní známky s portrétem B. Smetany, soutěžní návrhy skladatelových pomníků.

  • Trojrozměrné předměty

Sbírka zahrnuje pamětní mince, medaile, plakety, odznaky, bankovky, osobní předměty a památky členů Smetanovy rodiny a Smetanových současníků, kolekci skla a porcelánu s motivy z Prodané nevěsty, nábytek, bytové doplňky, divadelní kostýmy z Prozatímního a Národního divadla.

  • Scénografie

Kolekce obsahuje scénické a kostýmní návrhy k inscenacím Smetanových oper. Návrhy vznikly pro inscenace v Národním divadle, ale i pro regionální divadla nebo zahraničí. Autory jsou výtvarníci, z nichž někteří, jako např. F. Kysela, K. Svolinský, se nezastupitelně zapsali do historie smetanovské inscenační praxe.

  • Nenotové rukopisy a tisky

Fond obsahuje přes 5000 položek korespondence, dalších písemností a tištěných dokumentů nejrůznějšího obsahu a charakteru. Týkají se Smetanovy rodiny, přátel, současníků, interpretů, propagátorů. Zahrnuje dokumenty související se Smetanovým muzeem, Společností B. Smetany, provozováním a vydáváním Smetanových děl aj.

  • Tisková dokumentace

Obsahuje doklady o provozování Smetanových děl od 19. st. až do současnosti. Především se jedná o programy, plakáty a divadelní cedule, prezentující šíření Smetanovy hudby doma i v cizině. Nejpočetnější soubor tvoří cedule ke Smetanovým operám uváděným v Národním divadle a významný celek představují i materiály k provozování jeho díla v zahraničí.

  • Libreta

Fond obsahuje česká i zahraniční vydání libret Smetanových oper od 19. st. do současnosti – především libreto Prodané nevěsty, přeložené do řady evropských jazyků, Zastoupeny jsou rovněž texty oper domácích i zahraničních autorů, přibližující dobový repertoár pražských operních scén.

  • Fonotéka a videotéka

Soustřeďuje zvukové nahrávky Smetanových skladeb na standardních, dlouhohrajících a kompaktních deskách a audiovizuální snímky na videokazetách a DVD. Mezi nejcennější exempláře patří alba gramofonových desek s historickými nahrávkami Smetanových děl.

  • Hudebniny

Fond převážně notových tisků obsahuje různé edice Smetanových skladeb, včetně instrumentálních úprav, a to od prvních vydání (mnohá pocházejí z doby Smetanova života) do současnosti. Dále jsou zde zastoupeny tisky či opisy děl jiných autorů (z vlastnictví jeho současníků, interpretů či smetanovských badatelů), skladby věnované Smetanovi nebo inspirované jeho hudbou.
 

Knihovna zahrnuje téměř 5000 svazků knih a ročníků časopisů od počátku 19. století do současnosti. Vedle titulů představujících široký kontext českého i evropského prostoru, všeobecné muzikologické literatury a bohaté literatury smetanovské obsahuje i knihy z původní knihovny Bedřicha Smetany.