Portrét Alexandra III. Velikého (336–323 př. Kr.) na mincích

Stránky 8–17
DOI 10.37520/nl.2020.002
Klíčová slova tetradrachm, portrait, Alexander the Great (336–323 BC), Heracles
Typ článku Recenzovaný článek
Citace MAŠEK, Michal. Portrét Alexandra III. Velikého (336–323 př. Kr.) na mincích. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2020, 75(1-4), 8–17. DOI: https://doi.org/10.37520/nl.2020.002. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/numismaticke-listy/75-1-4/portret-alexandra-iii-velikeho-336323-pr-kr-na-mincich
Numismatické listy | 2020/75/1-4

Pictures on the obverse side of the silver coins of Alexander the Great are commonly regarded to be portraits of the King himself. However, since the same portrait was also used by his predecessors, this theory cannot be accepted. It can only be assumed that the head of Heracles gradually became to be considered a portrait of Alexander III and continued to be used not only by die engravers but also other artists, such as that one making the so-called Alexander Sarcophagus. The real portrait can be found only on the Egyptian bronze coin of Price no. 3960 type.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím