Archeologie a veřejnost 10/2018. Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů

Stránky 198-200
Citace DAŇHEL, Miroslav. Archeologie a veřejnost 10/2018. Neprofesionálové v archeologii. Modely interakce archeologie a uživatelů detektorů kovů. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2018, 73(3-4), 198-200. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/73-3-4/archeologie-a-verejnost-10-2018-neprofesionalove-v-archeologii-modely-interakce-archeologie-a-uzivatelu-detektoru-kovu
Numismatické listy | 2018/73/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím