Fragment falsa osmanské zlaté mince nalezený v blízkosti železniční zastávky Louny předměstí. K fenoménu falsátorství osmanských zlatých sultání za třicetileté války / Fragment of an Ottoman forged gold coin found near the train station Louny předměstí. N

Stránky 155-168
DOI 10.1515/nl-2017-0014
Citace NOVÁK, Vlastimil. Fragment falsa osmanské zlaté mince nalezený v blízkosti železniční zastávky Louny předměstí. K fenoménu falsátorství osmanských zlatých sultání za třicetileté války / Fragment of an Ottoman forged gold coin found near the train station Louny předměstí. N. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2017, 72(3-4), 155-168. DOI: https://doi.org/10.1515/nl-2017-0014. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/72-3-4/fragment-falsa-osmanske-zlate-mince-nalezeny-v-blizkosti-zeleznicni-zastavky-louny-predmesti-k-fenomenu-falsatorstvi-osmanskych-zlatych-sultani-za-tricetilete-valky-fragment-of-an-ottoman-forged-gold-coin-found-near-the-train-station-louny-predmesti-n
Numismatické listy | 2017/72/3-4

In 2016, one half of a copper gilded coin was found single near the train station Louny předměstí (Louny district). Its prototype corresponds with an Ottoman gold denomination sultani struck under the Sultan Suleyman I (AH 926–974/ AD 1520–1566). The name of the ruler and his father were identified, but the enthronization date and the mint-name are located out of the preserved area. The ED XRF analysis confirmed solid copper basis and process of gilding in fire. With high probability, the fake is connected with serious need of gold during the Thirty Years War (and the period closely after that), and it is very likely of the local (Central European) provenance. Bohemian, Moravian and Hungarian contexts of forging activities during the Thirty Years War are analyzed, relevant archaeological and numismatic evidence is summarized

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím