Významné jubileum předního českého numismatika, historika a muzejníka Eduarda Šimka (*1936) / Important anniversary of the leading Czech numismatist, historian and museum person – Eduard Šimek (*1936)

Stránky 69-96
DOI 10.1515/nl-2016-0004
Citace POLANSKÝ, Luboš a KRÁKOROVÁ, Jaroslava. Významné jubileum předního českého numismatika, historika a muzejníka Eduarda Šimka (*1936) / Important anniversary of the leading Czech numismatist, historian and museum person – Eduard Šimek (*1936) . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2016, 71(1-2), 69-96. DOI: https://doi.org/10.1515/nl-2016-0004. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/71-1-2/vyznamne-jubileum-predniho-ceskeho-numismatika-historika-a-muzejnika-eduarda-simka-1936-important-anniversary-of-the-leading-czech-numismatist-historian-and-museum-person-eduard-simek-1936
Numismatické listy | 2016/71/1-2

On February 22, 2016, the Czech numismatist, historian and museum person Eduard Šimek celebrated his important anniversary – his 80th birthday. Between 1963 and 2005, he spent some 43 years in the National Museum in Prague; first of all, he served as a curator of the numismatic department, and since 1990, he was appointed gradually a research secretary, deputy director-in-general and director of the Historical museum. He wrote more than 400 books, articles, studies and reports, he was a co-author of several exhibitions, he worked as a secretary of the editorial board of the Numismatické listy, and he was an editor of the Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Muzejní a vlastivědná práce / Časopis Společnosti přátel starožitností, and many others. He used to be a member of several editorial boards, research collegia, many committees and commissions, numismatic, historical and museum societies. Since 2005, he has been working for the Pedagogical Museum, and he was awarded the medal of J. A. Komenský for his extraordinary contribution in the field. Parallelly, he taught – and still teaches – numismatics at the Charles University in Prague and at the University of South Bohemia in Budweis. He also gives lectures at the Higher Professional School of Information Services in Prague. He is a honorary member of the Czech Numismatic Society and a correspondent of the Austrian Numismatic Society.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím