Dva nové nálezy galských mincí z pomedzia stredných a južných Čiech / Two new finds of the Gaulish coins from borderland of central and south Bohemia

Stránky 99-104
Citace FRÖHLICH, Július. Dva nové nálezy galských mincí z pomedzia stredných a južných Čiech / Two new finds of the Gaulish coins from borderland of central and south Bohemia. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2015, 70(3-4), 99-104. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/70-3-4/dva-nove-nalezy-galskych-minci-z-pomedzia-strednych-a-juznych-ciech-two-new-finds-of-the-gaulish-coins-from-borderland-of-central-and-south-bohemia
Numismatické listy | 2015/70/3-4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím