Nález brakteátu Přemysla II. Otakara při archeologickém výzkumu ve Zdechovicích (okr. Pardubice) / A bracteate struck under Ottokar II of Bohemia found during archaeological excavations in Zdechovice (Pardubice district)

Stránky 3-6
Citace BRÁDLE, Vojtěch a HORNIK, Pavel . Nález brakteátu Přemysla II. Otakara při archeologickém výzkumu ve Zdechovicích (okr. Pardubice) / A bracteate struck under Ottokar II of Bohemia found during archaeological excavations in Zdechovice (Pardubice district). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2014, 69(1-2), 3-6. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/69-1-2/nalez-brakteatu-premysla-ii-otakara-pri-archeologickem-vyzkumu-ve-zdechovicich-okr-pardubice-a-bracteate-struck-under-ottokar-ii-of-bohemia-found-during-archaeological-excavations-in-zdechovice-pardubice-district
Numismatické listy | 2014/69/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím