Dosud neevidovaný tříkrejcar Ferdinanda III. z vratislavské mincovny / Unregistered three-kreuzer piece struck under Ferdinand III in the Breslau mint

Stránky 72-74
Citace VOJTÍŠEK, Pavel. Dosud neevidovaný tříkrejcar Ferdinanda III. z vratislavské mincovny / Unregistered three-kreuzer piece struck under Ferdinand III in the Breslau mint. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2014, 69(1-2), 72-74. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/69-1-2/dosud-neevidovany-trikrejcar-ferdinanda-iii-z-vratislavske-mincovny-unregistered-three-kreuzer-piece-struck-under-ferdinand-iii-in-the-breslau-mint
Numismatické listy | 2014/69/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím