Ještě k netradičnímu dokladu přeražby jednokrejcaru/Once more about unconventional evidence for overstriking of one-kreuzer pieces

Stránky 43-48
Citace FOTTER, Rostislav, ŠŤÁSTKA, Václav, ZMRZLÝ, Martin a RICHTERA, Lukáš. Ještě k netradičnímu dokladu přeražby jednokrejcaru/Once more about unconventional evidence for overstriking of one-kreuzer pieces . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(1), 43-48. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-1/jeste-k-netradicnimu-dokladu-prerazby-jednokrejcaru-once-more-about-unconventional-evidence-for-overstriking-of-one-kreuzer-pieces
Numismatické listy | 2012/67/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím