Výtvarné zobrazení českých a moravských historických mincí v tvorbě Jana Alexandra Votruby. / Image of Bohemian and Moravian historical coins in work of Jan Alexander Votruba.

Stránky 171-183
Citace RYANT, Jiří . Výtvarné zobrazení českých a moravských historických mincí v tvorbě Jana Alexandra Votruby. / Image of Bohemian and Moravian historical coins in work of Jan Alexander Votruba. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(4), 171-183. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-4/vytvarne-zobrazeni-ceskych-a-moravskych-historickych-minci-v-tvorbe-jana-alexandra-votruby-image-of-bohemian-and-moravian-historical-coins-in-work-of-jan-alexander-votruba
Numismatické listy | 2010/65/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím