Výstava: Nejstarší stříbrné poklady. Unikátní české a moravské stříbrné poklady kolem roku 1000, 17.2.-30.5.2010, NM, Praha

Stránky 93-95
Citace ZAORAL, Roman. Výstava: Nejstarší stříbrné poklady. Unikátní české a moravské stříbrné poklady kolem roku 1000, 17.2.-30.5.2010, NM, Praha . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(2), 93-95. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-2/vystava-nejstarsi-stribrne-poklady-unikatni-ceske-a-moravske-stribrne-poklady-kolem-roku-1000-172-3052010-nm-praha
Numismatické listy | 2010/65/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím