In memoriam PhDr. Aleny Sakařové, CSc. / In memoriam of PhDr. Alena Sakařová, CSc.

Stránky 86-89
Citace KAHUDA, Jan. In memoriam PhDr. Aleny Sakařové, CSc. / In memoriam of PhDr. Alena Sakařová, CSc. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(2), 86-89. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-2/in-memoriam-phdr-aleny-sakarove-csc-in-memoriam-of-phdr-alena-sakarova-csc
Numismatické listy | 2010/65/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím