Recenze. Martin Dimnik, Julijan Dobrinič: Medieval Slavic Coinages in the Balkans: Numismatic History and Catalogue, London 2008.

Stránky 42-45
Citace ZAORAL, Roman. Recenze. Martin Dimnik, Julijan Dobrinič: Medieval Slavic Coinages in the Balkans: Numismatic History and Catalogue, London 2008. . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2010, 65(1), 42-45. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/65-1/recenze-martin-dimnik-julijan-dobrinic-medieval-slavic-coinages-in-the-balkans-numismatic-history-and-catalogue-london-2008
Numismatické listy | 2010/65/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím