Odraz první pozemkové reformy na chmelových známkách. Známky zbytkových statků. / Reflection of the land reform in case of the hop tokens. The tokens of the remnant estates.

Stránky 159-170
Citace CAJTHAML, Marek . Odraz první pozemkové reformy na chmelových známkách. Známky zbytkových statků. / Reflection of the land reform in case of the hop tokens. The tokens of the remnant estates. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2009, 64(4), 159-170. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-4/odraz-prvni-pozemkove-reformy-na-chmelovych-znamkach-znamky-zbytkovych-statku-reflection-of-the-land-reform-in-case-of-the-hop-tokens-the-tokens-of-the-remnant-estates
Numismatické listy | 2009/64/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím