Některé "neregulérní" ražby římských paonovníků z počátku třetího století /Some "irregular" coins struck by the Roman rulers in the beginning of the 3rd century

Stránky 147-156
Citace VOJTÍŠEK, Pavel. Některé "neregulérní" ražby římských paonovníků z počátku třetího století /Some "irregular" coins struck by the Roman rulers in the beginning of the 3rd century . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2009, 64(4), 147-156. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/64-4/nektere-neregulerni-razby-rimskych-paonovniku-z-pocatku-tretiho-stoleti-some-irregular-coins-struck-by-the-roman-rulers-in-the-beginning-of-the-3rd-century
Numismatické listy | 2009/64/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím