Výrobní technologie středověké mincovny použitá v současnosti. / Technology of production in medieval mints used in recent times.

Stránky 164-167
Citace SOUŠEK, Petr a PINTA, Václav. Výrobní technologie středověké mincovny použitá v současnosti. / Technology of production in medieval mints used in recent times. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(4), 164-167. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-4/vyrobni-technologie-stredoveke-mincovny-pouzita-v-soucasnosti-technology-of-production-in-medieval-mints-used-in-recent-times
Numismatické listy | 2008/63/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím