Odešel PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. (23.11.1926 - 13.10.2008). / Obituary Dr Pavel Radoměrský (November 23, 1926 - October 13, 2008).

Stránky 174-175
Citace PETRÁŇ, Zdeněk. Odešel PhDr. Pavel Radoměrský, CSc. (23.11.1926 - 13.10.2008). / Obituary Dr Pavel Radoměrský (November 23, 1926 - October 13, 2008). Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(4), 174-175. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-4/odesel-phdr-pavel-radomersky-csc-23111926-13102008-obituary-dr-pavel-radomersky-november-23-1926-october-13-2008
Numismatické listy | 2008/63/4

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím