Neznámý patnáctikrejcar Leopolda I. Habsburského. / Unknown type of the 15-kreuzer struck under Leopold I. Habsbourg.

Stránky 124-127
Citace VOJTÍŠEK, Petr a VOJTÍŠEK, Pavel. Neznámý patnáctikrejcar Leopolda I. Habsburského. / Unknown type of the 15-kreuzer struck under Leopold I. Habsbourg. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2008, 63(3), 124-127. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/63-3/neznamy-patnactikrejcar-leopolda-i-habsburskeho-unknown-type-of-the-15-kreuzer-struck-under-leopold-i-habsbourg
Numismatické listy | 2008/63/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím