Nový typ keltských zlatých mincí - nález z Polkovic

Stránky 49-55
Citace KOLNÍKOVÁ, Eva a ČERNÝ, Zbyněk. Nový typ keltských zlatých mincí - nález z Polkovic. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2006, 61(2), 49-55. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/61-2/novy-typ-keltskych-zlatych-minci-nalez-z-polkovic
Numismatické listy | 2006/61/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím