2004/59/6

ISSN : 0029-6074
Vedoucí redaktor : PhDr. Luboš Polanský