2004 /59/4

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský