2004/59/2

ISSN : 0029-6074
Vedoucí redaktor : PhDr. Luboš Polanský