2003 /58/6

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský