2002 /57/5-6

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský