2002 /57/4

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský