Editorial

Stránky 2
DOI 10.1515/mmvp-2017-0027
Citace STEHLÍK, Michal. Editorial. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, 55, 2. DOI: https://doi.org/10.1515/mmvp-2017-0027. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/55-suppl/editorial
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2017/55/suppl

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím