Abstrakty publikovaných článků v němčině

Stránky 62-64
Citace , . Abstrakty publikovaných článků v němčině. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2016, 54(2), 62-64. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/54-2/abstrakty-publikovanych-clanku-v-nemcine
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2016/54/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím