Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích / Development of the programme for museum studies in Brno from 1922 to 1951: ninety years since the beginning of university education for m

Stránky 3-16
Citace JAGOŠOVÁ, Lucie a KIRSCH, Otakar. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922–1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích / Development of the programme for museum studies in Brno from 1922 to 1951: ninety years since the beginning of university education for m. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, 51(1), 3-16. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/51-1/vyvoj-lektoratu-muzejnictvi-19221951-devadesat-let-od-pocatku-univerzitniho-vzdelavani-muzejniku-v-ceskych-zemich-development-of-the-programme-for-museum-studies-in-brno-from-1922-to-1951-ninety-years-since-the-beginning-of-university-education-for-m
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2013/51/1

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím