Národní muzeum v České republice, jeho role ve společnosti a postavení v kontextu českého i světového muzejnictví / The National Museum in the Czech Republic, its role in society, and its position in the context of the Czech and global museum industry

Stránky 77-80
Citace MACKOVÁ, Teraza . Národní muzeum v České republice, jeho role ve společnosti a postavení v kontextu českého i světového muzejnictví / The National Museum in the Czech Republic, its role in society, and its position in the context of the Czech and global museum industry. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 77-80. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/narodni-muzeum-v-ceske-republice-jeho-role-ve-spolecnosti-a-postaveni-v-kontextu-ceskeho-i-svetoveho-muzejnictvi-the-national-museum-in-the-czech-republic-its-role-in-society-and-its-position-in-the-context-of-the-czech-and-global-museum-industry
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/supplSdílení na sociálních sítích
Rozumím