eSbírky.cz – platforma pro prezentaci sbírek českých muzeí / eSbírky.cz – the platform for Czech museums collections

Stránky 114-115
Citace MUSÍLKOVÁ, Kateřina . eSbírky.cz – platforma pro prezentaci sbírek českých muzeí / eSbírky.cz – the platform for Czech museums collections. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50, 114-115. DOI: https://doi.org/. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-suppl/esbirkycz-platforma-pro-prezentaci-sbirek-ceskych-muzei-esbirkycz-the-platform-for-czech-museums-collections
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/suppl



Sdílení na sociálních sítích




Rozumím