Muzeologická knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví / Library of Centre for Presentation of Cultural Heritage

Stránky 59
Citace MACKOVÁ, Tereza. Muzeologická knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví / Library of Centre for Presentation of Cultural Heritage. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2012, 50(1), 59. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/50-1/muzeologicka-knihovna-centra-pro-prezentaci-kulturniho-dedictvi-library-of-centre-for-presentation-of-cultural-heritage
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2012/50/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím