Interaktivní technologie pro muzea / Interactive Technolgies for Museums

Stránky 3-6
Citace BUCHTOVÁ, Michaela. Interaktivní technologie pro muzea / Interactive Technolgies for Museums. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2011, 49(2), 3-6. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/49-2/interaktivni-technologie-pro-muzea-interactive-technolgies-for-museums
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2011/49/2Sdílení na sociálních sítích
Rozumím